De Beekse Toren

• Historisch monument aan de Vrijthof van Hilvarenbeek

Vijfde zolder: het carillon

Op de vijfde zolder bereikt de bezoeker het spitsbogengeweld van de metselwerkromp van de toren. Dit gewelf fungeert als klankkast en brandwerende laag. Het metselwerk laat talrijke brandsporen zien, die herinneren aan de branden in de toren in 1583 en/of in 1615.

Op deze zolder bevindt zich het carillon dat door de beiaardier op gezette tijden vanuit zijn cabine wordt bespeeld. Hier is ook de aanzet van de houten torenspits te zien. De eertijds houten oplegbalken zijn aan de westzijde (de regenkant) in de loop der eeuwen ongeveer 10 cm. ingerot, waardoor de spits een merkbare knik maakt in westelijke richting. De scheve spits rust nu op hardsteen.

Volg de Beekse Toren ook op Facebook: